Análise do mercado laboral desde a perspectiva de xénero

  CADERNOS do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, elaborfado por la Secreraría da Muller e Gabinete Técnico Económico de Comisións Obreiras Galicia.

  27/03/2019.
  Análise do mercado laboral desde a perspectiva de xénero.

  Análise do mercado laboral desde a perspectiva de xénero.

  A SITUACIÓN da muller no mercado de traballo galego segue sendo moi precaria e así se revela neste informe. O insuficiente investimento das políticas públicas para desenvolver as medidas que conducirían á igualdade real é a razón de que esa situación non mellore: a temporalidade e a xornada parcial, a segregación ocupacional, o desemprego, a fenda salarial, a persistencia do teito de cristal, o acoso sexual ou por razón de sexo, os déficits na conciliación e a corresponsabilidade, a menor protección social e a fenda nas pensións persistirán mentres non exista o convencemento e vontade política de corrixilas.

  A maior cualificación e formación profesional deberían ser factores que promovesen as mulleres galegas en postos de traballo con altas capacidades. Mais a segregación sexual segue sendo tan forte en determinadas profesións, que as mulleres ocupan postos con escasa cualificación, baixa remuneración e pouco prestixio social.

  Todos estes factores contribúen a que as mulleres atopen dificultades en Galicia para acceder a un traballo digno e de calidade, e isto ten consecuencias inmediatas: o elevado número de mozas moi cualificadas que se acollen á emigración forzosa e a incapacidade de fixar poboación nova e inmigrante.

  As políticas públicas deben enfocarse a crear expectativas laborais de calidade e afrontar as profundas transformacións sociais. A articulación de medidas de conciliación e corresponsabilidade que posibiliten proxectos de futuro debe ser asumida dende todos os ámbitos —político, empresarial, social, educativo....— ou, se non, toparemos serias dificultades para abordar o reto demográfico que ten Galicia desde hai décadas.

  A discriminación que acumulan as mulleres ao longo da súa vida laboral repercute na contía das pensións. Urxe idear unha estratexia para eliminar e previr a fenda de xénero nesta franxa de idade, porque a poboación maior está empobrecida e é vulnerable.

  Atacar eficazmente as desigualdades sociais, concentrar esforzos, recursos e espazos nas políticas públicas orientadas ás mulleres será o único xeito de conseguir que a sociedade galega sexa en si mesma un proxecto de futuro.

  Nestes momentos, máis ca nunca, hai que investir en traballo decente e igualdade de xénero.

  Mamen Sabio Sanz, secretaría de Muller e Igualdade Sindicato Nacional CCOO de Galicia.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.